SƠN SẢN PHẨM NHỰA

Là lĩnh vực được ZION nghiên cứu và phát triển từ năm 2015, Gia công sơn chi tiết nhựa nhanh chóng trở thành một trong ba ngành mũi nhọn chiến lược. Công ty đã đầu tư máy móc và khu vực nhà xưởng quy mô, thực hiện quy trình 12 bước với công nghệ sơn hiện đại gia công sơn chi tiết nhựa.
SƠN SẢN PHẨM NHỰA

Trang SƠN SẢN PHẨM NHỰA___Khối Năng lực

01
Area: 4000M
(3rd Floor of Phase II building)
02
Painting line area: 2000m2
03
Waiting area & Packing: 2000 m2
04
Employee: 30
05
Capacity: Manual Spay: 3 booths, 80.000 pcs/month
Auto Conveyor line: 500 hangers/shift - 100.000pcs/month
Copyright 2020
0903212949