• Tên giao dịch:
  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ZION
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD SỐ:
  2301017603 DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH CẤP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020
 • VỐN ĐIỀU LỆ:
  100.000.000.000 ĐỒNG (100 TỶ)
 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:
  SỐ 12, ĐƯỜNG 10 KCN, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP BẮC NINH, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM.
 • SỐ ĐIỆN THOẠI:
  0222.3765050
Copyright 2020
0903212949