Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử phát triển

  • - Ngày 26/08/2002 Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel được thành lập với 100% vốn Singapore. 
    - Năm 2005 Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel được đổi tên thành Công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Zion.
    - Với đà phát triển mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng hơn nữa khả năng sản xuất với mục tiêu tăng vốn và niêm yết tại thị trường chứng khoán, Zion đã mời Công ty Cổphần Tam Kim tham gia như một cổ đông chiến lược.
    - Ngày 14/04/2015 Công ty Cổphần Tam Kim đã mua 80% vốn cổ phần củaCông ty TNHH khuôn mẫu chính xác Zion.